Kontakt Investtech


Hovedkontor

Investtech AS
Strandveien 17
1366 Lysaker

Postadresse

Investtech AS
Strandveien 17
1366 Lysaker

Forskningsavdeling

Instituttveien 10
2007 Kjeller

Kontaktinformasjon

Telefon: 21 555 888
E-post:    info@investtech.com


Org.nr: 978 655 424 MVA

Christian Sveen Harto

CEO - Investtech
Telefon: 21 555 890
E-post: info@investtech.com

Strandveien 17, LYSAKER

Jan Marius van Leeuwen

Sales Manager
Telefon: 21 555 888
E-post: Send e-post

Strandveien 17, LYSAKER

David Östblad

Country Manager Danmark
Telefon: 21 555 888
E-post: Send e-post

Strandveien 17, LYSAKER

Geir Linløkken

Grunnlegger og Forskningssjef
Telefon: 21 555 890
E-post: Send e-post

Instituttveien 10, KJELLER

Mads Grønstad

Senior Advisor
Telefon: 21 555 888
E-post: Send e-post

Strandveien 17, LYSAKER
Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK