Velg ditt analyseabonnement

  Investor Trader Professional Institutional
Analyse av alle aksjer på Oslo Børs tick tick tick tick
Dagens case tick tick tick tick
Konkrete kjøps- og salgssignaler tick tick tick tick
Kursvarsling tick tick tick tick
Top50-rangering tick tick tick tick
Mine porteføljer tick tick tick tick
Modellportefølje tick tick tick tick
Mellomlange og langsiktige grafer tick tick tick tick
Kortsiktige grafer og analyser   tick tick tick
Tradingidéer   tick tick tick
Hold-deg-unna portefølje   tick tick tick
Morgenrapport   tick tick tick
Candle sticks   tick tick tick
Trendsignaler   tick tick tick
Pivotpunkter   tick tick tick
Mine aksjer   tick tick tick
Trading limits   tick tick tick
Totalanalyse     tick tick
Handelsmuligheter     tick tick
Innsideanalyser     tick tick
Rangering på signaler     tick tick
Aksjeutvelgelse     tick tick
Hausseindekser     tick tick
Resultatanalyser selskapsnivå     tick tick
Sesongvariasjoner     tick tick
Sammenlign aksjer     tick tick
Tidligvarsling     tick tick
Grafisk visning av rangeringslister     tick tick
Finansielle nøkkeltall     tick tick
Egendefinerte universer       tick
Fleksible seleksjonskriterier       tick
Alarmer       tick
Alle 29.000 aksjer, råvarer og valuta       tick
Personlig kunderådgiver for tekniske spørsmål       tick
 
Pris pr år ved 12 måneders abonnement: 3 400,- 6 890,- 15 990,- 30 000,-
(ved 12 mnd abonnement for privatpersoner)  Bestill Bestill Bestill Bestill

Gode resultater med Investtechs analyser

  • Uavhengige og objektive analyser
  • Konkrete kjøps- og salgssignaler
  • Klare anbefalinger
  • Dokumentasjon gjennom forskning og rapporter
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK