Trendbibelen

Forskningsresultater - signalkraft over tid

Aksjer med kjøpssignaler fra stigende trender har gitt aller best avkastning de første en til to månedene etter signalene. Avkastningen er fortsatt god, også i forhold til børsens utvikling, i rundt et halvt år etter signalene.

Forskningsresultater - signalkraft over tid

Hvor lenge etter at et signal er utløst vil signalet være gyldig? Kommer meravkastningen etter kjøpssignaler fra trender den første uken eller måneden, eller vil slike aksjer gjøre det bedre enn børs også et halvt år etter signalene?

Figur 1: Mellomlange signaler, kursutvikling neste år. Gjennomsnittlig kursutvikling for aksjer med stigende og fallende trender i Investtechs mellomlange tekniske grafer.
 

Avkastning per dag, i forskjellige perioder etter signal
Dag -22 -10 -1 0 1 5 10 22 35 50 66 100 150 200 250
Kjøpssignaler   0,16 0,20 0,39 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05
Salgssignaler   -0,22 -0,24 -0,39 -0,05 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
Indeks   0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06

Tabellen viser gjennomsnittlig avkastning per dag etter signal for aksjer som på dag null (signaldagen) har ligget i henholdsvis stigende og fallende trender på Investtechs mellomlange tekniske grafer. Tallene er beregnet som vektet gjennomsnitt av de fire nordiske børsene, vist i grafene over.

Vi konsentrerer oss om stigende trender og kjøpssignalene. Fra tabellen ser vi at avkastningen fra dag -1 til dag 0, altså dagen aksjen først gikk inn i en stigende trend*, var på 0,39 prosent. Med andre ord var det en stor oppgang denne dagen, sett i forhold til gjennomsnittlige endringer for aksjen. Dagen etter kjøpssignalet steg aksjene i snitt 0,06 prosent. Fram til 35 dager etter signalet steg aksjene så med 0,08 prosent per dag i snitt. Deretter steg de med 0,07 prosent per dag fram til dag 66, tilsvarende cirka tre måneder, og med 0,06 prosent per dag fram til dag 200.

Både grafene og tabellene viser at aksjene stiger noe mer per dag de første en til to månedene etter signalene, men at oppgangen fortsatt er god så lenge som ett år etter signalene. I forhold til børsens utvikling, har aksjer med kjøpssignaler gitt meravkastning mot børs i rundt et halvt år etter signalene.

Salgssignalene har gitt mindreavkastning mot børs i hele tolvmånedersperioden vi har laget statistikk for. Den daglige mindreavkastningen er størst den første måneden, men høy helt fram til 200 dager etter signalene.

Vi har her sett på prediksjonskraft over tid etter signaler fra aksjer i stigende trender på mellomlang sikt. En visuell inspeksjon av avkastningsgrafer for andre typer signaler og fra chart på andre tidshorisonter viser lignende resultater. En generell konklusjon kan dermed være at signalene synes å ha god prediksjonskraft de første tre til seks månedene.

*Her inngår både den aller første dagen en aksje gikk inn i en stigende trend, men også nye signaler etter 21 dager eller lenger, om aksjen fortsatt lå inne i den samme stigende trenden. Aksjer som gikk inn og ut av trenden, trengte minst 21 dagers 'pause' for at det skulle registreres et nytt kjøpssignal for den samme aksjen.

 

Trendbibelen er skrevet av Investtechs forskningssjef Geir Linløkken i 2016. Forskningsteamet bak Trendbibelen består av seniorforskerne Asbjørn Taugbøl og Fredrik Tyvand, samt Linløkken selv.

Trendbibelen - startside

Investtech har arbeidet med forskning innen adferdsbasert finans og teknisk og kvantitativ aksjeanalyse siden 1997. Selskapet har utviklet et analysesystem som blant annet identifiserer trender, støtte og motstand, formasjoner og volummønstre i aksjekurser, og gir kjøps- og salgsanbefalinger basert på dette. Investtech gjør utstrakt bruk av avanserte matematiske algoritmer og tunge statistiske metoder i sine dataprogrammer og internettbaserte abonnementstjenester.

Mer om Investtechs forskning

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK