Statistikk på Hode-og-skuldre-formasjoner Oslo Børs 1996-2014

Forskningsresultater fra Investtech, 18. desember 2014.

Aksjer med salgssignaler fra langsiktige hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt falt 4,4% de kommende tre månedene. Aksjer med langsiktige kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt steget 13,9% de neste tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.

En hode-og-skuldre-formasjon er en toppformasjon som markerer slutten på en oppgangsperiode. Formasjonen består av en venstre skulder, et hode og en høyre skulder, forbundet med en halslinje, se figur 1. Når en hode-og-skuldre-formasjon dannes, gjenspeiler det at pessimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en fallende trend. Mange regner slike formasjoner som noen av de mest pålitelige signalene innen teknisk analyse. De brukes spesielt for å forutsi vendinger i langsiktige markedstrender, men anvendes også på kortere sikt.

Formasjonen finnes også i en motsatt versjon, omvendt-hode-og-skuldre-formasjon, se figur 2. Dette er en bunnformasjon som markerer slutten på en nedgangsperiode. En omvendt-hode-og-skuldre-formasjon signaliserer at optimismen hos investorene er økende og at aksjen innleder en stigende trend.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon selg

Figur 1: Salgssignal fra hode-og-skuldre-formasjon.

Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon kjøp

Figur 2: Kjøpssignal fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjon.

I teknisk analyse-terminologi sier vi at et brudd ned gjennom halslinjen på en hode-og-skuldre-formasjon utløser et salgssignal. Tilsvarende vil et brudd opp på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon utløse et kjøpssignal.

Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter slike kjøps- og salgssignaler på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 111 kjøpssignaler og 144 salgssignaler i perioden.

Figur 3: Kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner på Oslo Børs identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på langsiktige kursgrafer. Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling 66 dager i etterkant av kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner og salgssignaler fra hode-og-skuldre-formasjoner. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Aksjer med kjøpssignaler har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 13,9%, mens salgssignaler har falt 4,4%.

Statistikken bygger på er relativt lite datagrunnlag og resultatene fra Sverige er ikke fullt så gode. Vi ser derfor behov for å gjøre flere undersøkelser, også rundt andre kursformasjoner som signaliserer langsiktig trendvending.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klikk her for å lese forskningsrapporten.

 

Keywords: Buy signal,Hode-og-skuldre-formasjon,Kjøpssignal,Omvendt-hode-og-skuldre-formasjon,oslo børs,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk.

 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK