Kjøpssignal fra rektangelformasjoner på Oslo Børs ga 6,2 prosent på tre måneder

Forskningsresultater fra Investtech, 4. november 2014.
Oppdatert 9. desember 2014.

Kjøpssignaler fra rektangelformasjoner har statistisk gitt en kursoppgang på 6,2 prosent de kommende tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs.

Rektangelformasjoner dannes i aksjekurser når det over tid har vært relativt likevekt mellom kjøpere og selgere av aksjene. Når slike formasjoner brytes indikerer det i følge teknisk analyse at investorpsykologien er i ferd med å endre seg.

Rektangelformasjon kjøp

Figur 2: Kjøpssignal fra rektangelformasjon.

Rektangelformasjon selg

Figur 3: Salgssignal fra rektangelformasjon.

Et brudd opp på en rektangelformasjon utløser et kjøpssignal og et brudd ned utløser et salgssignal. Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech har undersøkt hvilke kursbevegelser som har fulgt etter henholdsvis kjøpssignaler og salgssignaler fra rektangelformasjoner på Oslo Børs over en periode på 19 år fra 1996 til 2014.

Til sammen identifiserte Investtechs datamaskiner 1084 kjøpssignaler og 776 salgssignaler i perioden.

Kursutvikling ved kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner på Oslo Børs identifisert av Investtechs automatiske algoritmer på mellomlange kursgrafer. Klikk på figuren for større versjon.

Grafen viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av kjøps- og salgssignaler fra rektangelformasjoner. Signalene utløses på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Kjøpssignaler er den blå kurven og salgssignaler den røde. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Referanseindeksen er den sorte linjen.

Aksjer med kjøpssignaler har i gjennomsnitt etter tre måneder steget 6,2%, mens salgssignaler har steget 0,3%. I forhold til gjennomsnittlig børsutvikling i perioden har kjøpssignalene gått 3,0 prosentpoeng bedre enn børsen og salgssignalene 2,9 prosentpoeng dårligere.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten.
Klikk her for å lese forskningsrapporten.

Videopresentasjon av undersøkelsen:

 

Keywords: Buy signal,Kjøpssignal,oslo børs,Rectangle pattern,Rektangelformasjon,Salgssignal,Sell signal,statistics,statistikk.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK