Innsidekjøp som indikator for videre kursutvikling i aksjen

Publisert 26.04.2019

Aksjer med innsidekjøp har i gjennomsnitt gjort det bedre enn referanseindeksen i perioden etter innsidekjøpet, og aksjer med innsidesalg har i gjennomsnitt gjort det dårligere enn referanseindeksen i perioden etter innsidesalget. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 20 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Stockholmsbørsen.

Analyse av innsidehandler er Investtechs alternativ til fundamental analyse. Når en person i selskapets styre eller ledelse kjøper aksjer, er det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig. Innsidesalg blir regnet som signal om at aksjen er dyr eller at risikoen er høy.

Investtechs innsidehandelanalyser gir oversikt over innsidekjøp og innsidesalg i et selskap over tid.

Innsidehandler per selskap

Du kan lese mer om analyse av innsidehandler på våre hjelpesider her.

Resultater innsidekjøp

Innsidekjøp Norge.

Innsidekjøp Sverige.

Figur 1: Kursutvikling første 66 dager etter innsidekjøp.

Grafene i figur 1 viser gjennomsnittlig kursutvikling i etterkant av innsidekjøp i Norge og Sverige. Handlene meldes før børsens stengetid på dag 0. Kun dager da børsen er åpen inngår, slik at 66 dager tilsvarer cirka tre måneder. Den tykke blå linjen viser hvordan aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt har utviklet seg. Det skraverte området angir standardavviket til beregningene. Den tynne blå linjen er gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen i samme periode.

66-dagers-tall Norge Sverige Vektet snitt
Kjøpssignal 3.5 % 4.3 % 4.0 %
Referanseindeks i samme periode 2.2 % 2.4 % 2.3 %
Meravkastning kjøpssignal 1.4 %p 1.8 %p 1.7 %p
Annualisert
Kjøpssignal 14.1 % 17.3 % 16.3 %
Referanseindeks i samme periode 8.5 % 9.6 % 9.2 %
Meravkastning kjøpssignal 5.7 %p 7.7 %p 7.2 %p

Tabellen viser annualisert avkastning og annualisert meravkastning i prosentpoeng, benevnt %p. Innsidekjøp både i Norge og Sverige har vært fulgt av en positiv avkastning de kommende månedene. I Norge var oppgangen 3,5 prosent og i Sverige 4,3 prosent, som gir et vektet snitt på 4,0 prosent. Annualisert blir avkastningen 16,3 prosent, tilsvarende en meravkastning på 7,2 prosentpoeng mot referanseindeksen i samme periode.

Vi så også at aksjer med innsidekjøp i gjennomsnitt hadde falt i perioden før kjøpet. Motsatt hadde aksjer med innsidesalg steget i perioden før salget. Disse observasjonene er en indikasjon på at innsidere kjøper når de mener aksjene er fundamentalt billige, og har falt mer enn fortjent, samtidig som innsiderne selger når de mener aksjen har steget for mye og har blitt fundamentalt dyr. Investtechs innsidehandelanalyse kan dermed ses på som en enkel fundamental analyse av aksjen.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

Keywords: h_InsiderBuy.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK