RSI er en god momentumindikator

Publisert 01.02.2019

Aksjer som har fått høy RSI, over det kritiske 70-nivået, har fortsatt å stige framover. Samtidig har aksjer med lav RSI, under det kritiske 30-nivået, fortsatt å gjøre det svakere enn børsen framover. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 23 år med data fra Oslo Børs og 16 år med data fra Sverige, Danmark og Finland.

RSI er en mye benyttet indikator innen teknisk analyse. Forkortelsen RSI står for Relative Strength Index, og er et mål for hvor bra en aksje har gått målt mot seg selv. Tallet beregnes ved å se på styrken i oppgangsdagene i forhold til styrken i nedgangsdagene over en bestemt periode, og får en verdi mellom 0 og 100.

Mange investorer mener at RSI kan gi indikasjoner om at aksjer har steget eller falt for mye, og skal reagere tilbake. Investtechs forskning tilsier at slik overkjøpt- oversolgt-tolkning statistisk ikke stemmer med virkeligheten. Resultatene viser at RSI er en god indikator på om aksjen har positivt momentum eller negativt momentum og at slikt RSI-momentum er en god indikator for videre kursutvikling.

Vi har studert 35733 tilfeller der RSI21 krysset over 70-grensen og 23590 tilfeller der RSI21 krysset under 30-grensen. Vi kalte strategien RSI-momentum og satt kjøpssignal når RSI gikk over 70 og salgssignal når RSI gikk under 30.

Figur 1. RSI21 Norge. Kursutvikling første 66 dager etter RSI-momentumsignaler i Norge. Aksjene med kjøpssignal steg i gjennomsnitt 6,4 prosent, mens aksjene med salgssignal falt 0,9 prosent. Gjennomsnittlig utvikling til referanseindeksen var opp 3,1 prosent.

Tabellen under viser gjennomsnittlig annualisert meravkastning i etterkant av RSI-momentumsignaler. Tallene er basert på kvartalstallene, dvs. avkastning 66 dager (3 måneder) etter signal.

Annualisert meravkastning Norge Sverige Danmark Finland Vektet snitt
Kjøpssignal RSI21 krysser over 70 14,4 %p 6,5 %p 10,8 %p 6,9 %p 9,1 %p
Salgssignal RSI21 krysser under 30 -15,8 %p -10,2 %p -11,3 %p -7,5 %p -11,6 %p

Samlet indikerer resultatene at RSI egner seg godt som momentumindikator, og at investeringer basert på kjøpssignaler fra RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.

Du finner flere resultater og detaljer i forskningsrapporten som du kan lese her.

 

Vi har utført samme studie på det indiske markedet og resultatene viser at kjøpssignal fra RSI-momentum har gitt en annualisert meravkastning på 9 prosentpoeng i India. Les rapporten her.

 

Keywords: h_RsiHigh,h_RsiLow,Kjøpssignal,oslo børs,RSI,RSI-momentum,Salgssignal,statistikk.

Skrevet av

Geir Linløkken
Forsknings- og analysesjef
i Investtech

Hjelp og opplæring:

Nyhetsarkiv

Hurtigstartsguide

Stock picking-verktøy

Konkrete investeringstips:

Aksjeutvelgelse
Under Aksjeutvelgelse kan du sette kriterier på RSI, slik at du for eksempel kan screene alle aksjene med RSI over 70 og likviditet over 2 millioner kroner per dag.

Anbefalinger i Modellporteføljen, Tradingidéene, Dagens case og Morgenrapport.
Her brukes det totale tekniske bildet, med trend, kursformasjoner, volumutvikling, støtte og motstand og momentum, samt innsidehandler.

"Investtech analyserer psykologien i markedet og gir deg konkrete tradingforslag hver dag."

Espen Grønstad
Partner & Senior Advisor - Investtech
 


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.


Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på informasjonssiden.

Titlex

OK